განბაჟება და შეღავათი

არის მომენტები, როდესაც ტვირთის მიღებისას არ გაქვს საკმარისი რესურსი, რომ მოახდინო მისი განბაჟება.  მიმდინარე ეტაპზე არის ორი გამოსავალი, პირველი იძახის, რომ უნდა იყო ოქროს სიის მონაწილე, თუმცა საშუალო და მცირე ზომის კომპანიისთვის ეს წარმოუდგენელია. მეორე ვარიანტი იძახის, რომ შეგიძლია განბაჟებიდან 5 დღეში გადაიხადო საბაჟო გადასახადი და შესაბამისად დღგ, რაც საკმაოდ მოსახერხებელია, რადგან არ გიწევს თუნდაც იმავე დღეს სირბილი ბანკში რომ წამოიღო გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

სახელმწიფომ ისედაც მშვენივრად იცის, რომ შეუძლებელია ვინმე “გაექცეს” და არ გადაუხადოს თანხა, მით უმეტეს, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ტვირთი, იმპორტიორი უბრალოდ ვერ მოასწრებს ამ პერიოდში მის რეალიზაციას და თანხის დახარჯვას.

ამ მეორე პროცედურამ რეალურად გაამარტივა სამუშაო ჩვენთვის როგორც იმპორტიორებისთვის, ამიტომ ახლა მინდა კიდევ ერთი ინიციატივა შემოვიტანო (თუმცა წინა არ იყო ჩემი და ჩემს გამო არავის გაუკეთებია).

მოგვეცით საშუალება, იმპორტის შემდეგ გადავივადოთ იმპორტის გადასახადის და დღგ-ს გადახდა “ნორმის ფარგლებში” (ვგულისხმობ პროცენტს).  სასურველია თუ ეს გადასახადი იქნება 1%-ზე დაბალი თვეში, ანუ რესურსი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გააჩეროს თვეში დამატებით შემოსავალს დაუტოვებს მას და საშუალებას მისცემს იმპორტიორს “შეაგროვოს” გადასახადის გადასახდელად საჭირო თანხები.

ამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებიც, თუმცა ყველაფრის გამოთვლა და გადაანგარიშებაა შესაძლებელი.

Advertisements
განბაჟება და შეღავათი

Incoterm: CFR or CNF = Cost and Freight

ICC – Incoterms

ხშირად იბადება კითხვა, თუ რა არის CNF ტრანსპორტირების პირობა. CNF არის CFR პირობის ძველი ვარიანტი, რომელიც დღეს-დღეობით უკვე იშვიათად გამოიყენება, თუმცა მათ შორის სხვაობა არ არის.  რაც ნიშნავს, რომ ის ხვდება ჯგუფში C (Group C – Main Carriage Paid) ანუ ძირითადი სატრანსპორტო ხარჯი გაწეულია.

http://www.iccwbo.org/incoterms/

ტრანსპორტირების წესები ნებისმიერი ფორმით ტრანსპორტირებისას

 1. EXW Ex Works
 2. FCA Free Carrier
 3. CPT Carriage Paid To
 4. CIP Carriage And Insurance Paid To
 5. DAT Delivered At Terminal
 6. DAP Delivered At Place
 7. DDP Delivered Duty Paid

წესები საწღვაო ან შიდა, წყლით ტრანპორტირებისთვის.

 1. FAS Free Alongside Ship
 2. FOB Free On Board
 3. CFR Cost And Freight
 4. CIF Cost, Insurance and Freight
Incoterm: CFR or CNF = Cost and Freight

მოზღვავებული საქონლის დასაწყობება

ძირითადი პრობლემა, რასაც შესყიდვების სამსახური აწყდება ეს – ტრანსპორტია. ტრანსპორტირებას ლომის წილი უჭირავს პროდუქციის თვითღირებულებაში, თუმცა ამაში ახალი არაფერი არ არის. მოგვიანებით მე დავუბრუნდები უშუალოდ ტრანსპორტის საკითხებს, თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა ხაზი გავუსვა იმ ხარჯებს, რომლებიც ჩნდება დაულაგებელი მოწოდების პერიოდში. ყველაზე ხშირად პრობლემა ჩნდება, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომავალი გაყინული საქონელი იკრიბება გარდამავალ პორტებში და შემდეგ ერთდროულად მიდის დანიშნულების ადგილზე, თუმცა ამ დროს ტვირთის მეპატრონე, იმ მიზეზით, რომ ვერ უზრუნველჰყოფს საქონლის გაზრდილი რაოდენობით რეალიზაციას რამდენიმე პრობლემას აწყდება, კერძოდ:

 1. გადასახდელია თანხები ტვირთის მისაღებად (Outstanding იგივე Balance Payment)
 2. არ არის საკმარისი სასაწყობო მეურნეობა საქონლის შესანახად
 3. არასაკმარისი ფინანსური რესურსი სახელმწიფოსთან ანგარიშსწორებისთვის (საბაჟო გადასახადი, დღგ, აქციზი და ა.შ. )

Continue reading “მოზღვავებული საქონლის დასაწყობება”

მოზღვავებული საქონლის დასაწყობება