ტაში მეგობრებო; თქვენი დედა მოვტყან.

ეს კანონი ადასტურებს იმას, რომ პიდარასტები განსხვავდებიან ჩვეულებრივი ადამიანებისგან რაც ხაზგასმით მიუთითებს მათ გადახრას. ინვალიდებს ესაჭიროება სპეციალური ადგილი მანქანის კარებთან ყველაზე ახლოს დაყენებისთვის. სპეციალური ოთახი საპირფარეშოში, სადაც შეძლებენ დაეყრდნონ სამაგრებს. სპეციალური ლიფტი რომლითაც შეძლებენ ასვლას საფეხურებზე, ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ (რომ ვაკეთებდეთ კარგი იქნებოდა), რომ ადამიანმა არ იგრძნოს თავი გარიყულად, მაგრამ ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ მას სჭირდება დახმარება და კეთდება, თუმცა სექსუალური უმცირესობები ვერ ერგებიან სტანდარტულ კანონმდებლობას. აზრი თქვენთვის მომინდვია ვინ არიან.

ეს კანონი არ ეხება მხოლოდ სექსუალურ ორიენტაციას. ნებისმიერი ნაცისტური პოლიტიკური შეხედულებაც ამ სიაში ხვდება. როდესაც სახლში იაღოვას მოწმე მოგიკაკუნებს და ეტყვი არ მაინტერესებს ეს მისი რელიგიური შეხედულებების შეურაწმყოფა იქნება. რუსების გინებაზე შეიძლება 1 დან 3 წლამდე დაგაპატიმრონ. შესანიშნავი კანონია.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დღეიდან დაწესდა

“მუხლი 142. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა
1. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა მათი ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რამაც არსებითად ხელყო ადამიანის უფლება, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

2. იგივე ქმედება:
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
ბ) რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან / და ჯარიმით .”

 

 

ველოდები იმ სირებს, რომლებიც განკიცხავენ შედარებას ინვალიდების კანონის დანიშნულებასთან.

Advertisements
ტაში მეგობრებო; თქვენი დედა მოვტყან.

DHL, TNT, UPS, FEDEX –მა შესაძლოა საქართველოს ბაზარი დატოვონ | ნეტგაზეთი

DHL, TNT, UPS, FEDEX –მა შესაძლოა საქართველოს ბაზარი დატოვონ | ნეტგაზეთი.

ჯერ იმით დავიწყოთ, რომ მსგავსი კანონის ავტორი არის სულელი და საჭიროებს სასწრაფოდ გამწესებას შესაბამის დაწესებულებაში. 

შემდეგი ეტაპი ის არის, რომ კარგო გადაზიდვებზე რაც ხდება უკვე კარგად გვაჩვენა ფოსტამ, როდესაც დუბაიდან მხოლოდ მათი დახმარებით არის შესაძლებელი საქონლის შემოტანა და შესაბამისად გაძვირდა 1.5 ჯერ.

რაც შეეხება გზავნილების თემას, თუ ფოსტამ არ იცის რით დაისაქმოს თავი, ამისთვის არ არის საჭირო სხვის ხარჯზე იმოქმედოს, რადგან დღესაც როგორც ადრე ფოსტა ისევ ზის ვირთხის გამოღრნილ სოროში და სანაგვეში, როცა კერძო ბიზნესი ვითარდება და ეს ბიზნესთან მიდგომაზეა დამოკიდებული, რაც საქართველოს ფოსტის ვერცერთმა ხელმძღვანელმა ვერ შეიმუშავა და ამიტომაც არიან დღესაც ამ სიბინძურეში. 

 

DHL, TNT, UPS, FEDEX –მა შესაძლოა საქართველოს ბაზარი დატოვონ | ნეტგაზეთი

დემოკრატიის შუქურა

ნერვები მეშლება, რომ ჩემს ქვეყანაში ასე არ ხდება.

მახსენდება თუ რამდენი ადამიანი დაზარალდა სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. მთელი სახლი დაანგრიეს რუსთაველზე ვითომდა არასწორად აშენებული და ხალხი გამოყარეს.  ამ კაცის სახლი ავტობანს უშლიდა ხელს თუმცა ვერ გამოუშვეს სანამ არ მოელაპარაკენ. ერთის მხრივ ეს გავს გამოძლას მესაკუთრის მხრიდან, თუმცა ჩინეთშიც კი ჩვენზე მეტად ფასობს კანონი და ადამიანის უფლება.

საბოლოოდ შედგა მოლაპარაკება და მესაკუთრემ დატოვა შენობა.

An old man looks down from his house which stands alone in the middle of a newly built road in Wenling, Zhejiang province A car stops beside a house in the middle of a newly built road in Wenling

დემოკრატიის შუქურა

უკან მომავალში ანუ ყველაფერი ასე იქნება

უკან მომავალში ანუ ყველაფერი ასე იქნება

„მუხლი 171. საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელების სმა

„მუხლი 171. საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელების სმა ან საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ მდგომარეობაში ყოფნა” – კანონი ამის აკრძალვის შესახებ მომივიდა შიდა ინფორმაცია. როგორც ირკვევა, რუსეთის ფედერაციის პრემიერ მინისტრს გაუვრცელებია განცხადება, რომელის მიხედვითაც მან ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას, კერძოდ საუბარია შეჭირვებული მოსახლეობის მიერ ცარიელი ბოთლების მოგროვების პროცესს. სურათზე აღბეჭდილია, თუ როგორ აგროვებს მსოფლიოში პირველი რეფორმატორი ქვეყნის მოსახლეობა გაჭირვების ჟამს ცარიელ ბოთლებს და როგორ იქექება ნაგვის ურნებში.

(გამოყენებული ფოტო ბლოგიდან http://publicorder.wordpress.com)

საქართველოს სახელმწიფო იძულებული გახდა მიეღო კანონი, რომელიც კრძალავს ბოთლებიდან სასმელის სმას და შესაბამისად იგივე კანონის მუხლი გამოყენებული იქნება ბოთლების შემგროვებლების წინააღმდეგ, რაც გამორიცხავს მომავალში მსგავსი განცხადებების გავრცელებას ჩვენი ჩრდილოელი მოწინააღმდეგეების მხრიდან.

„მუხლი 171. საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელების სმა

კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ

გამომდინარე იქიდან, რომ საბაჟოს ტერიტორიაზე ბრძოლა ყველა საკითხზეა საჭირო, მხოლოდ იურისტის ყოლა სამსახურში არ გიშველით. ამიტომ უნდა იცოდეთ ყველა ის მუხლი რომელიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული შესყიდვებთან.  აი ერთი საკითხი, რომელზეც ხშირად ხდება დავა:

მუხლი 42. ტვირთის გადაზიდვა

  1. გადასაზიდი ტვირთის მასა და მისი ღერძებზე დატვირთვის გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ქარხანა-დამამზადებლის მიერ მოცემული სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილ ზღვარს.

მიუხედავად ამისა, ხშირია კამათი, რომ ფიქსირებულ წონაზე დავობს საბაჟოს თანამშრომელი, რადგან უმეტესობას არ აქვს ეს მუხლი წაკითხული.  კონკრეტულად ჩემს შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ წარვუდგინე შესაბამისი უწყების მიერ გაცემული ცნობა, მაქსიმალური დატვირთვის შესახებ, მაინც უარი მითხრეს ავტომობილის დატვირთვაზე და მაიძულებდნენ ეგრეთწოდებული “პერეტარკა” (ტვირთის ნაწილის გადატანა სხვა ავტომობილში) გამეკეთებინა.

ეს მუხლი დაგჭირდებათ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ შემდეგ  ინსტრუქციას

საავტომობილო მიმოსვლის სახმელეთო სასაზღვრო საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე საბაჟო პროცედურების განხორციელების წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

თავი III. საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ფიზიკური პირის კუთვნილი საქონლის საბაჟო დამუშავების  ოპერაციის განხორციელება

მუხლი 56.
დაუშვებელია ტვირთამწეობის დადგენილი ნორმების დარღვევით დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გატარება. დატვირთვის წესები განისაზღვრება საქართველოს კანონით ”საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ”.

დღეისათვის სიტუაცია უფრო შეიცვალა და გართულდა. ყველა ქალაქში შემოსასვლელ გზაზე პატრული დგას, რომელსაც აქვს მობილური სასწორები.  ერთის მხრივ ეს სწორია, რადგან გზა არ უნდა გაფუჭდეს, თუმცა მეორეს მხრივ ესეც გამოიწვევს პროდუქციის ღირებულების ზრდას.

კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ