21/02/2014 მარტინ ედენი

დღეს დავასრულე წიგნის კითხვა. ჯერ კიდევ შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ.
თითქოს ამ დროში მოვხვდი და მეც მასთან ერთად ვიყავი მთელი ეს დრო.

MartinEden

Advertisements
21/02/2014 მარტინ ედენი